Samenverwerkingsverband IJzeren Rijn
biedt petitie aan leden Vaste
Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat

WEERT / ROERMOND - Voorzitter Gerard IJff van het Samenwerkingsverband IJzeren RijnMidden-Limburg, tevens wethouder van Roermond, heeft aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een petitie aangeboden. Van de delegatie maakten onder anderen deel uit verkeerswethouder Anton Kirkels van Weert en Toine Wuts van Milieufederatie Limburg. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor het standpunt van de regio Midden-Limburg over het rijden van goederentreinen over een deel van het historische tracé. De kamercommissie, die breed aanwezig was, gaf in meerderheid aan de informatie als uiterst nuttig te beschouwen in de aanloop naar het debat met de minister op woensdag 18 april.
Het standpunt van de regio komt erop neer dat met onmiddellijke ingang het gebruik van het baanvlak Cranendonck-Weert door goederentreinen (tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied) wordt stopgezet. Verder wordt de minister verzocht in overleg te treden met België en Duitsland over een gezamenlijke, definitieve tracékeuze. Het te verkiezen tracé dient te voldoen aan de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in steden en dorpen, zoals die zijn toegepast bij bijvoorbeeld de aanleg van de Betuweroute.
Gerard IJff benadrukte tot slot dat de Tweede Kamer zich in de motie Hessels-Hofstra al eerder heeft uitgesproken het historische tracé van de IJzeren Rijn niet opnieuw in gebruik te nemen voordat alle toegezegde noodzakelijke maatregelen bij Cranendonck, Weert, Roermond en Roerdalen zijn uitgevoerd. IJff: "De schade aan de leefomgeving treedt direct op als er treinen gaan rijden". Kirkels: "Deze maatregelen moeten worden gerealiseerd voordat er überhaupt treinen gaan rijden". Het samenverwerkingsverband erkent trouwens het belang van een goede spoorverbinding tussen Antwerpen/Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven