8 Station Vlodrop in vroegere tijden

 
Station Vlodrop werd geopend op 5 februari 1879. Vanaf die datum werd het complex geregeld uitgebreid. Bij de opening beschikte station Vlodrop over maar liefst 6 sporen naast elkaar. In 1912 was dit aantal toegenomen tot 12. Een laatste uitbreiding vond plaats in 1918. Begin dertiger jaren van de vorige eeuw besloot de NS het emplacement en de gebouwen van station Vlodorp te minimaliseren en ging men over tot een eerste afbraak van gebouwen en opbraak van sporen. Het eind 1944 gebombardeerde stationsgebouw, waarbij helaas een dode viel te betreuren, werd niet gerestaureerd maar stapsgewijs (in 1946, 1953 en 1973) afgebroken. Alle spoorweggebouwen waren hiermee verdwenen.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven