Memorandum Van der Biezen

Dit Memorandum is op verzoek van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn vervaardigd. Deze werkzaamheden zijn verricht door VAN DEN BIESEN ADVOCATEN, terwijl het belangrijke hoofdstuk met betrekking tot het Internationale recht een coproductie is van dit kantoor met de Franse hoogleraar professor Alain Pellet, die aan dat hoofdstuk ook uitdrukkelijk zijn naam verbindt ...
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven