Tunnelplan IJzeren Rijn

Voor de gemeenten Cranendonck, Leudal en Weert is het ondenkbaar dat de IJzeren Rijn, zonder ingrijpende maatregelen om alle hinder te voorkomen, wordt gereactiveerd. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 13 maart 2008 in de commissie Verkeer en Waterstaat aangegeven dat het niveau van inpassing van de IJzeren Rijn dezelfde zal zijn als bij de Betuweroute. De drie gemeenten hebben een quick scan van de "technische" alternatieven naar de inpassingsmogelijkheden opgesteld.

De verdiepingsstudie biedt een basis en een bijdrage aan de discussie met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Kamer over het voorzieningenniveau. 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven