Wallonië vindt IJzeren Rijn 'weggegooid geld'

De Waalse regering kant zich in een advies aan de Nederlandse provincie Limburg vierkant tegen de heropening van de IJzeren Rijn. Investeren in de historische treinverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied is volgens de Waalse regering "weggegooid geld".

De regering Di Rupo vreest dat de IJzeren Rijn trafiek gaat afsnoepen van de Montzenlijn (Antwerpen-Hasselt-Visé-Montzen-Aken) die in het Luikse een aantal arbeidsplaatsen oplevert.

De opmerkelijke reactie van de Waalse regering kwam er op vraag van het provinciebestuur in Maastricht. Naar aanleiding van de opmaak van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), een soort van structuurplan voor Nederlands- Limburg, heeft Maastricht ook de mening gevraagd aan Wallonië over allerlei grensoverschrijdende kwesties. De Waalse reactie dateert al van vorig jaar, maar werd stilgehouden. "In ieder geval heeft Nederlands-Limburg een stevige bondgenoot gevonden in het verzet tegen de IJzeren Rijn".

"De heropening van de IJzeren Rijn zou kunnen leiden tot een belangrijke verschuiving in het vervoer, en wel ten koste van lijn 24 (de Montzenlijn), terwijl het goederenvervoer daar een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen oplevert (via Tongeren-Visé-Voeren-Montzen-Aken). Voor het realiseren van de IJzeren Rijn zijn aanzienlijke financiële middelen vereist. Dat is weggegooid geld, omdat de NMBS onlangs reeds allerlei investeringen heeft toegezegd voor een kwalitatieve verbetering van het traject van lijn 24", luidt de reactie van Wallonië.

Bron: Het Belang van Limburg
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven