Smeekbede Peijs bij aanbieding petitie

“Geen cent in ander tracé dan IJzeren Rijn”

REGIO WEERT – “Het wordt hoog tijd om eens met mijn collega ministers van Duitsland en België om de tafel te gaan zitten want de Belgen spreken tegen mijn Duitse collega in Nord Rhein Westfalen niet de waarheid”, stelt demissionair verkeersminister Karla Peijs. Burgemeester Jacques Niederer van Weert overhandigde afgelopen donderdag meer dan 30.000 protesthandtekeningen aan minister Peijs tegen een sobere uitvoering van de IJzeren Rijn op Belgisch en Nederlands grondgebied. Bestuurders en ambtenaren van de gemeenten Weert, Cranendonck, Haelen en Heythuysen zijn bij de overhandiging op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag aanwezig. Het kersverse Weerter SP-Kamerlid Paul Lempens is even uit het crisisdebat in de 2e Kamer over de’pardonregeling’ weggelopen om bij de aanbieding van de handtekeningen aanwezig te zijn. “Een sobere spoorlijn kennen we helemaal niet want elke spoorlijn in Nederland moet voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu, geluid en veiligheid” zo houdt minister Peijs de midden Limburgse delegatie meteen voor. “En als u een IJzeren Rijn wil op het niveau van de Betuwelijn, lokt u misschien wel uit dat er meer treinen over heen gaan dan u ooit zou willen.Ook bij de Duitsers zullen we daar de handen niet voor op elkaar krijgen”, vervolgt de minister. Haar is echter ook duidelijk dat de Duitsers liever een ander tracé willen dan de Belgen voorstaan. En de Belgen houden volgens haar de Duitsers onterecht voor dat Nederland de IJzeren Rijn tegenhoudt. “Daarom moeten we gauw om de tafel gaan zitten”, herhaalt de bewindsvrouw. Wel zegt zij: “Ik ben een fervent tegenstander van tijdelijk rijden. De Belgen zeggen dat het om vijf treinen per dag gaat, maar dat klopt niet. Een spoorlijn is open of een spoorlijn is dicht. Als er enkele treinen over heen gaan, kan ik niet tegenhouden dat er meer gaan rijden. Dat kan ik maar niet tussen de oren van Belgische collega’s krijgen.” Maar vervolgens gaat de minister zichzelf tegenspreken als het over het baanvak Budel-Weert gaat dat deel uitmaakt van de IJzeren Rijn. Dát beschouwt zij als een heel andere zaak.

“Het baanvak Budel-Weert is een bestaande open spoorlijn die niet gereactiveerd hoeft te worden. Een Belgische vervoerder wil daar twee treinen per dag over laten rijden, maar dan moet dat spoor wel opgeknapt worden door ProRail. Dat kan ik niet tegen houden en het zou me wat waard zijn als jullie daar aan zouden willen meewerken”, smeekt minister Peijs bijna. Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg spreekt haar onmiddellijk tegen. Het baanvak vanaf de zinkfabriek in Budel tot Weert is al vanaf 1991 niet meer in gebruik. Het baanvak is zelfs in juli van dit jaar uit de Nederlandse Netwerkverklaring gehaald, die alle in gebruik zijnde spoorlijnen vermeld, zo houdt Toine Wuts de minister voor. Bovendien gaat het niet om nieuw treinverkeer dat vrachtauto’s van de weg haalt, zoals de minister verondersteld.

De treinen maken nu gebruik van de Brabantroute. En daarbij komt dat milieueffectrapportage IJzeren Rijn voorstelt een holle dijk aan te leggen in de Weerter en Budelerbergen. Van dit alles blijkt de minister niet op de hoogte te zijn. De Weerter wethouder Pierre Sijben maakt haar ook duidelijk dat de Belgische vervoerder in een recent geschil bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zwart op wit heeft gesteld uiteindelijk onbeperkt over het traject Budel-Weert te willen gaan rijden. Daarop stelt minister Peijs: “Ik verleen alleen vergunning voor twee treinen per dag. Dat kan ik niet tegen houden. Als ze met meer treinen willen gaan rijden, moet dat opnieuw getoetst worden aan wet- en regelgeving en staan alle procedures voor jullie open. Als er een geluidsscherm moet komen (Budel-Weert) dan moet dat er komen.”

Minister Karla Peijs neemt uit handen van Weert’s burgemeester Jacques Niederer een klein deel van de 30.000 protesthandtekeningen in ontvangst uit midden Limburg en het Belgische en Duitse grensgebied. Resultaat van meerdere acties tegen een ‘sobere IJzeren Rijn’.

Ook over een ongelijkvloerse kruising bij de overweg tussen Budel-Schoot en Budel-Dorplein is volgens de minister te praten, zo antwoordt zij op vragen van wethouder Walkate van de gemeente Cranendonck. Als Jan Luining van de milieuorganisatie BUND uit Nord Rhein Westfalen de minister wijst op het alternatieve traject vanaf Genk (B) via Sittard naar het Duitse Jülich zegt verkeersminister Peijs : “Ik moet eerst zien dat de Belgen het IJzeren Rijn verdrag door midden scheuren, voordat ik ook maar één cent investeer in wat voor ander tracé dan ook. Als ze morgen een tracé via Sittard krijgen, vragen ze overmorgen toch een heropening van de IJzeren Rijn. U kunt voor alle rechters van de wereld gaan staan, maar daarmee is het verdrag met België niet van tafel.” Meerdere malen herhaalt bewindsvrouw Karla Peijs dat ze zelf ook langs een spoorlijn woont en tegen een geluidsscherm aankijkt. “Maar daar heb ik nul komma nul last van”, aldus de minister. “De minister heeft mij absoluut niet overtuigd met haar dringend appél om te stoppen met onze juridische procedures. Daarmee zouden we geen recht doen aan al die mensen die hun handtekening gezet hebben onder de petitie”, zegt Weert’s burgemeester Jacques Niederer na afloop van het gesprek.

Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg zegt na afloop: “Ik vind de opstelling van de minister vreemd. Van de ene kant spoort ze ons aan naar de rechter te stappen als de Belgen met meer dan twee treinen van Budel naar Weert gaan rijden. Van de andere kant vraagt ze ons te stoppen met de procedures tegen die twee treinen. Ze zegt dat ze die twee treinen niet kan tegen houden, nou daar geloof ik niks van. Als die twee treinen binnenkort gaan rijden is voor de Belgen de IJzeren Rijn geopend en minister Peijs blijft volhouden van niet” Op 22 januari komen vertegenwoordigers van zes landelijke politieke partijen opnieuw naar Weert om het publiek te informeren over de stand van zaken. “Deze zaak hoort ook in de landelijke politiek thuis, in de Tweede Kamer en niet bij een rechter”, stelt Kamerlid Paul Lempens terwijl hij van het ministerie van Verkeer en Waterstaat terug loopt naar het gebouw van de Tweede Kamer. Minister Peijs is al bijna op weg naar haar nieuwe woning in Middelburg om daar aan te treden als Commissaris der Koningin van Zeeland.

Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven