Open brief aan de Minister President S-IJ-R Midden Limburg

Aan:

De Minister-President,
Ministerie van Algemene Zaken,
Binnenhof 19, 2513 AA DEN HAAG
 

Aan:

De Minister-President,
Ministerie van Algemene Zaken,
 
Geachte heer Balkenende,
Uit diverse media, zowel landelijke, Belgische als Limburgse, hebben wij vernomen dat u tijdens uw bezoek aan België, op 3 oktober j.l., het dossier ‘tijdelijk gebruik goederenspoorlijn IJzeren Rijn’ heeft aangesneden. Geen van de berichten uit de diverse media was eensluidend. Ze hebben wel tot extra onnodige onduidelijkheid en onrust geleid, vooral onder de bevolking in Midden-Limburg. Dat u niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de berichtgeving in de media is ons duidelijk. De brief van minister Peijs van 13 september jl. aan de Tweede Kamer inzake afspraken met haar Belgische ambtsgenoot, is echter helder en duidelijk.
 
In navolging op de uitspraak van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen, als uitvoering van het advies van het hof van Arbitrage, kan in april 2008 een ontwerp tracébesluit worden genomen.
 
Wij verzoeken u om tot die tijd de commissie haar werk te laten doen, geen onnodige (tijdelijke) investeringen aan het spoor uit te voeren en niet steeds de Belgen hoop te geven dat er elk moment tijdelijk kan worden gereden op baanvakken die al meerdere jaren niet in gebruik zijn. Wij hebben het hier vooral over het tracé door nationaal park De Meinweg en het tracé Weert-Budel. Dit laatste loopt door het habitatgebied Weerter- en Budelerbergen.
Er ligt bovendien een uitspraak van uw eigen minister van Verkeer en Waterstaat, die duidelijk heeft aangegeven dat tijdelijk en beperkt rijden over het historische tracé niet aan de orde is, niet nu en niet in de toekomst.
 
Hoogachtend,
Voorzitter Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg,
drs. G. IJff
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven