M: Odakapel en Boshoverschans

Dit gebied is aangewezen tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

De Boshoverschans vormt waarschijnlijk het oudste element hier. Deze omgrachte vluchtschans stamt uit de eerste helft van de 17e eeuw en de St. Odakapel wordt pas vermeld in 1722 op deze plaats. Bij de schans van Boshoven is de historische landschappelijke ligging aan de zuid- en westzijde goed behouden gebleven. Deze schans is de best bewaard gebleven historische boerenschans van Nederland. 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven