Natuurbeschermingswet

06-08-2013

Aanvulling bezwaarschrift Milieufederatie e.a. tegen vergunning Min. EZ Natuurbeschermingswet d.d. 17 juni 2013 voor Prorail. Gebruik baanvak Budel-Weert.
Download PDF

30-07-2013

Ontvangstbevestiging EZ bezwaarschrift Milieufederatie e.a. tegen vergunning Min. EZ Natuurbeschermingswet d.d. 17 juni 2013 voor Prorail. Gebruik baanvak Budel-Weert.
Download PDF

25-07-2013

Pro forma bezwaarschrift Milieufederatie e.a. tegen vergunning Min. EZ Natuurbeschermingswet d.d. 17 juni 2013 voor Prorail. Gebruik baanvak Budel-Weert.
Download PDF

17-06-2013

Vergunning Min. EZ Natuurbeschermingswet d.d. 17 juni 2013 voor Prorail. Gebruik baanvak Budel-Weert.
Download PDF

19-09-2012

Zienswijze Milieufederatie e.a. op aanvraag vergunning aan Prorail voor gebruik baanvak Budel-Weert voor goederentreinen.
Download PDF

26-07-2012

Aanvraag Prorail vergunning Natuurbeschermingswet voor gebruik baanvak Budel-Weert voor goederentreinen. Brief EZ voor indienen zienswijzen
Download PDF

18-01-2008

Brief van de Biezen inzake beroep terzake besluit minister LNV van 12 december 2007
Download PDF

13-12-2007

Brief van de Biezen aan milieufederatie inzake beslissing LNV op bezwaar Natuurbeschermingswet
Download PDF

12-12-2007

Besluit minister LNV inzake Natuurbeschermingswet versus tracé Budel - Weert
Download PDF

19-01-2007

Uitspraak Raad van State voorlopige voorzieningen en beroep
Download PDF

16-01-2007

Verzoek voorlopige voorzieningen nadere stukken
Download PDF

08-01-2007

Verzoek voorlopige voorzieningen vergunning Natuurbeschermingswet bij Raad van State
Download PDF

08-01-2007

Beroep inzake vergunning Natuurbeschermingswet bij RvS
Download PDF

02-02-2007

Besluit vergunning Natuurbeschermingswet minister LNV
Download PDF

04-01-2007

Besluit vergunning Natuurbeschermingswet Provincie
Download PDF

20-12-2006

Zienswijze Samenwerkingsverband IJzeren Rijn ontwerpbesluit aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet
Download PDF

20-12-2006

Zienswijze Prorail ontwerpbesluit aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet
Download PDF

19-12-2006

Zienswijze Roompot ontwerpbesluit aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet
Download PDF

05-12-2006

Bezwaar Prorail tegen fictieve weigering vergunning Natuurbeschermingswet
Download PDF

03-11-2006

Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet
Download PDF

01-09-2006

Zienswijze Weert op aanvraag Natuurbeschermingswet Prorail
Download PDF

10-07-2006

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet Prorail bi Provincie
Download PDF

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven