IJzeren Rijn brengt regio geen voordelen

REGIO WEERT - De economische effecten voor de regio bij een reactivering van de IJzeren Rijn zijn minimaal zo blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel. De reactivering van de IJzeren Rijn veroorzaakt voor de regio alleen maar overlast.

Daar staan geen economische voordelen tegenover, aldus de KvK. Dat komt doordat de treinen non-stop door de provincie rijden waardoor de bedrijven in de regio er geen enkel logistiek voordeel uit kunnen halen. Integendeel, uit een onderzoek van het bureau IVAM blijkt dat de totale schade van de reactivering op een half miljard euro wordt geraamd. Die schadepost wordt vooral bepaald door waardedalingen van woningen, planschades, omzetverliezen van bedrijven, afgeleide regionale economische effecten, schade aan natuurgebieden berekend op basis van grondprijzen en de daling van de bereidheid tot betalen voor het behoud van de natuur en tot slot gezondheidsschade.

Het grote voordeel voor België is dat dit land met de reactivering van de IJzeren Rijn de kortste en goedkoopste verbinding krijgt tussen Antwerpen en het Duitse Rijnbekken. De enige rechtstreekse verbinding die België nu heeft, is de ‘Montzenroute’ van Antwerpen onder Zuid-Limburg door (Moresnet) naar Duisburg. De Belgische havenbaronnen en overheid vinden deze route te lang en dus te duur en ongeschikt om de verwachte toename van het Belgische goederenvervoer per spoor op te vangen. Dat zelfde geldt voor de Nederlandse Brabantroute waar de Belgen nu te vaak noodgedwongen gebruik van moeten maken. Kortom: België heeft alle belang bij een zo snel mogelijke reactivering van de IJzeren Rijn. Als dat werkelijkheid mocht worden dan willen de zeven Belgische en Nederlandse regiogemeenten gezamenlijk alle krachten bundelen om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaar van mens, dier en natuur op het niveau van dit moment te houden. Hoe dat kan, daarover meer in de volgende en laatste aflevering van deze serie.

Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven