Kwaliteit en capaciteit van treinpaden traject Mol-Monchengladbach

In vervolg op de arbitrage-uitspraak over het project IJzeren Rijn actualiseert ProRail (in samenspraak met Infrabel) op dit moment het concept-voorontwerp uit 2002 in opdracht van het Nederlandse Ministerie van VenW (in samenspraak met de Belgische FOD-MV). Om bij de actualisering de ontwerpkeuzes te kunnen onderbouwen worden door twee bureaucombinaties ...   

 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven