Debat met Kamerleden over dossier IJzeren Rijn

Samenwerkingsverband IJzeren Rijn steunt regio
WEERT - De gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen organiseren maandag 13 november een politiek debat rond het thema IJzeren Rijn in de Academie voor Muziek en Dans, Beekstraat 27 Weert. Van 19.30 tot 21.30 uur. Het debat vindt plaats onder het motto ‘Kleur bekennen’ en heeft als doel de inwoners van Brabant en Limburg vóór de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november duidelijk te maken waar de landelijke politieke partijen voor staan in het dossier IJzeren Rijn.

Debat
De Kamerfracties van CDA, PvdA, VVD en SP hebben toegezegd deel te nemen aan het debat. Zij zullen hun fractiestandpunten duidelijk maken en in het debat met argumenten verdedigen. Het debat staat onder leiding van Paul ’t Lam van bureau Apostrof uit Maastricht. De bijeenkomst begint met een korte probleemschets. De burgemeesters van de gemeenten Hamont-Achel, Weert en Wegberg lichten hun zorgen over de komst van de IJzeren Rijn toe. Vervolgens worden de parallellen met het dossier van de Betuweroute verwoord. Aansluitend volgt het politieke debat, waarin de standpunten van de partijen over vijf belangrijke vragen centraal staan. IJzeren Rijn gemeenten willen dat de landelijke politiek zich erover uitspreekt dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de regio minstens op het huidige niveau moet worden gehandhaafd.

De maatregelen die daarvoor genomen moeten worden dienen de IJzeren Rijn op hetzelfde voorzieningen- en inrichtingsniveau als dat van de Betuwelijn te tillen. Directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Weert, Huub Keijzers, hierover: “De Betuwelijn kost 30 miljoen euro per kilometer. Daar is politiek afgedwongen dat alle problemen opgelost worden. De IJzeren Rijn vraagt in de beoogde sobere uitvoering een investering van 10 miljoen euro per kilometer. Maar dan blijven de gemeenten langs dit spoor wel met gigantische problemen opgescheept zitten.

Dat verschil in behandeling mogen de politieke partijen komende maandag in Weert komen uitleggen.” Woordvoeders van het ministerie hebben tegenover Keijzers ook uitgesproken dat alleen politiek Den Haag kan bewerkstelligen dat de sobere uitvoering van de IJzeren Rijn in onze regio van tafel gaat. Vandaar dat nu me de Kamerverkiezingen en een nieuw kabinet voor de deur de politiek zich erover moet uitspreken om de kwaliteit van de Betuweroute ook voor Midden-Limburg te accepteren. De voorbije week heeft het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn hun steun betuigt aan de actievoerende gemeenten. In dit Samenwerkingsverband hebben ook zitting de gemeenten Roermond, Roerdalen en Swalmen, de Kamer van Koophandel, de milieufederatie, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg.


Leden van de Weerter wijk- en dorpsraden zamelen protesthandtekeningen in onder winkelend publiek tegen ‘een sobere uitvoering van de IJzeren Rijn’.

Foto en tekst: Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven