Vervoersprognoses IJzeren Rijn NEA en universiteit Antwerpen

De Belgische overheid heeft de wens geuit om het gebruik van de spoorlijn IJzeren Rijn in beduidend intensievere mate te hervatten. Dit vergt herstel, aanpassing en modernisering (in de wens aangeduid als "reactivering") van het IJzeren Rijn-tracé. Reeds in maart 1999 is door de Belgische, Nederlandse en Duitse ministers van Verkeer besloten de mogelijkheid van deze reactivering te onderzoeken. In dit kader is in ...    

 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven