Balkenende en Peijs eens over IJzeren Rijn

Hessels: “Op niveau van Betuwelijn”

REGIO WEERT – Premier Balkenende heeft op 2 oktober in het Belgische Hasselt op geen enkele wijze gezinspeeld op een tijdelijke en beperkte ingebruikname van de IJzeren Rijn. “Ik heb in Hasselt geen toezeggingen gedaan noch verwachtingen gewekt”, stelt de ministerpresident op Kamervragen.
Er ontstond recent bij verscheidene fracties in de Kamer beroering omdat Balkenende in België geen pertinent “nee” liet horen toen hem gevraagd zou zijn of hij een tijdelijk en beperkt gebruik van de IJzeren Rijn voor mogelijk hield. “Ik heb er in Hasselt op gewezen dat er aan Nederlandse zijde ernstige belemmeringen bestaan om daartoe over te gaan”, verklaart de premier. Hij zegt volledig op dezelfde lijn te zitten als verkeersminister Karla Peijs. Deze heeft tegenover de Tweede Kamer aangegeven mordicus tegen een beperkt tijdelijk gebruik van de IJzeren Rijn te zijn.

Ook het CDA-Kamerlid JosHessels bevestigt wat Balkenende tijdens een jubileumbijeenkomst van de Belgisch Limburgse Werkgeversorganisatie VKW zijn gehoor voorhield. Hessels was daar zelf bij aanwezig. “Balkenende stelde daar nadrukkelijk dat alleen sprake kan zijn van een definitieve oplossing voor de IJzeren Rijn problematiek en geen tijdelijke of beperkte oplossing. Dat was voor de hele zaal duidelijke taal”, verklaart Hessels tegenover het Land van Weert. Het CDA-Kamerlid voegt daar nog aan toe: “Ik ben het volledig eens met de zeven gemeenten van Overpelt (B) tot en met Haelen dat bij een reactivering van het historische tracé dezelfde maatregelen aan de orde zijn als die gelden voor de Betuwelijn, daar mag geen verschil in gemaakt worden.” Hessels is op maandag 13 november aanwezig in Weert tijdens een politiek debat met leden van verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer.

Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven