Quickscan meerwaarde N280 A52 variant IJzeren Rijn

Diverse overheden en maatschappelijke organisaties in Limburg hebben zich verzet tegen de openstelling van de IJzeren Rijn voor het goederenvervoer per spoor. Dat verzet heeft er toe geleid dat er nu alleen nog sprake kan zijn van reactivering van het historisch tracé met uitgebreide geluidwerende maatregelen ...  

 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven