College van B&W wordt gesterkt in
standpunt IJzeren Rijn

Het gemeentebestuur van Weert is tegen een IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen, want zo´n IJzeren Rijn gaat ten koste van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Het treffen van voorzieningen en maatregelen is uiterst ingrijpend, ingewikkeld en kostbaar en daarom wil de gemeente Weert de reactivering van de IJzeren Rijn niet. Als de rijksoverheden van Nederland en België toch besluiten tot reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn dan pleit het gemeentebestuur voor een ondertunneling van het tracé in het stedelijk gebied. Het college van B&W vindt zich in dit standpunt gesterkt door de inwoners van Laar.

Samen met de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Hamont Achel, Cranendonck, Heythuysen en Haelen is in 2005 het Schetsboek IJzeren Rijn uitgewerkt. Daarin wordt gesteld dat de gemeente Weert de reactivering van de IJzeren Rijn niet wil. Met behulp van 2 schetsen geeft het schetsboek aan dat een Trans Europese goederenvervoerlijn in Weert zeer ingrijpende maatregelen zal vergen om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid te garanderen. Daarom wil Weert de IJzeren Rijn niet.

De 1e schets laat zien wat een tunnel onder Weert globaal kan gaan betekenen voor Weert. De tweede schets laat de complexheid zien van een IJzeren Rijn als uitgegaan wordt van bundeling met de bestaande infrastructuur bij het Slingertracé van de A2 nabij Laar. De dorpsraad van Laar maakte woensdagavond in zaal Beej-Bertje nogmaals met beelden de complexiteit en de ingrijpendheid van een bundeling met de A2 duidelijk.

Als de rijksoverheden van Nederland en België toch besluiten tot reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn dan pleit het gemeentebestuur, zoals is opgenomen in het schetsboek, voor een ondertunneling van het tracé in het stedelijk gebied. De bewonersbijeenkomst in Laar onderschrijft eens te meer dit standpunt tegen de IJzeren Rijn en het pleidooi van de gemeente Weert indien een IJzeren Rijn onvermijdelijk is.

De Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en haar Belgische ambtsgenoot staatssecretaris Bruno Tuybens hebben opdracht gegeven het ontwerp van een IJzeren Rijn uit te werken en de kosten ervan te bepalen. De gemeenten die het schetsboek hebben laten opstellen, zijn van mening dat een ontwerp moet uitgaan van het voorzieningenniveau van de Betuweroute.

In het politieke debat van maandag 13 november om 19.30 uur in de Academie voor Dans en Muziek worden de politieke partijen CDA, VVD, PvdA, Groenlinks en SP uitgenodigd om “kleur te bekennen” en hun fractiestandpunten over de IJzeren Rijn kenbaar te maken. Alle bewoners en betrokkenen in de regio zijn van harte uitgenodigd om het politieke debat bij te wonen.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven