Uitspraak Raad van State d.d. 25-02-2009 inzake Natuurbeschermingswet "Weerter en Budeler Bergen"

De spoorlijn Weert-Budel was in 2007 in zodanige staat dat vervoer over deze spoorlijn niet meer mogelijk was. Het onderhoud dat door Prorail is uitgevoerd had hierdoor niet het doel de autonome ontwikkeling mogelijk te maken, maar om de lijn weer opnieuw in gebruik te nemen.

De minister van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 12 februari 2007 besloten om niet handhavend op te treden tegen het onderhoud en gebruik van de spoorlijn Budel-Weert.
Het bezwaar hiertegen van de Stichting Milieufederatie Limburg is door de minister op 12 december 2007 voor wat betereft het onderhoud niet-ontvankelijk en voor wat betreft het gebruik ongegrond verklaard.
Tegen dit besluit heeft de stichting op 22 januari 2008 beroep ingesteld.
Naar aan leiding van dit ingestelde beroep is de Raad van State tot de conclusie gekomen dat de conditie van de spoorlijn in zodanige staat was dat vervoer over de lijn niet meer mogelijk was. Het onderhoud had daardoor niet tot doel om de autonome ontweikkeling mogelijk te maken, maar om de spoorlijn opnieuw in gebruik te nemen.
 
De Raad van State heeft het besluit van 12 december 2007 van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vernietigd.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven