Schetsboek

De Belgische overheid voorziet een verdere groei in het goederentransport van en naar de haven van Antwerpen en wil dit transport zoveel mogelijk over water en per spoor laten plaatsvinden. De bestaande spoorverbinding tussen Antwerpen en Duisburg, de zogenaamde ‘Montzenroute’, wordt niet geschikt geacht om de verwachte toename van het goederenverkeer per spoor ...    

 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven