5 Anti-tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog

Niet ver achter de schuilhut bij Sechseichen is langs de Nederlands-Duitse grens richting klooster Sankt Ludwig een anti-tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. Deze diep gegraven gracht moest het voor tanks onmogelijk maken de grens te overschrijden.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven