30.000 handtekeningen

Met verwijzing naar de bijbel vond er tijdens het politieke debat in Weert over de IJzeren Rijn een ‘wonderbaarlijke vermenigvuldiging’ plaats. De actie ‘Ik lig wakker van de IJzeren Rijn’ heeft de voorbije weken 9.000 handtekeningen opgeleverd. Maar Weerts burgemeester Jacques Niederer kreeg tot zichtbaar genoegen daar bovenop nog eens bijna 22.000 handtekeningen in de schoot geworpen die door milieubewegingen zijn ingezameld.

De Milieufederatie Limburg onder leiding van Toine Wuts (rechts op foto) overhandigde 12.354 handtekeningen van mensen die deze organisatie gemachtigd hebben actie te voeren tegen de IJzeren Rijn, ook in juridische procedures. En Jan Luining (midden op foto) als vertegenwoordiger van de milieugroepering BUND uit de Duitse deelstaat NoordRijn Westfalen leverde nog eens zo’n 9400 handtekeningen aan. Deze zijn verzameld onder recreanten in het Meinweggebied. Daaronder bevinden zich ook Duitse natuurliefhebbers. Natuurlijk bestaat de kans dat er een aantal handtekeningen dubbel in de stapels zitten. Maar dat aantal schat Toine Wuts op hooguit 300 tot 400. Feit is dat er totaal ruim 30.000 handtekeningen zijn ingezameld in het gebied langs het historisch tracé van Budel tot Wegberg en aan de Nederlandse minister Karla Peijs van Verkeer en Vervoer kunnen worden overhandigd.

Tekst en foto Peter Clement 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven