Negatieve gevolgen voor inwoners

Wij staan achter initiatieven om onze economie te stimuleren, maar niet tot elke prijs. Wanneer de leefbaarheid van onze woonkernen op de helling staat, willen de 7 gemeentes Weert, Cranendonck, Heythuysen, Haelen, Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel ervoor ijveren om de levenskwaliteit van de inwoners veilig stellen.

Nachtrust verstoord
Prognoses wijzen uit dat het transportverkeer bij een hergebruik van de IJzeren Rijn in bepaalde gebieden met 300 % zal toenemen. Om de 20 minuten zal een zware goederentrein de nachtrust van duizenden gezinnen verstoren. Bovendien zal de trillingshinder tussen Neerpelt-Weert en Weert-Roermond gevoelig toenemen. De trillingen breiden daar respectievelijk uit van 20 naar 70 en van 70 naar 100 meter. Gevolg? Meer mensen ondervinden meer last.

Gevaarlijk transport
Volgens een veiligheidsstudie voor de gemeente Weert zal het risico op treinongevallen met brandbare gassen en uiterst explosieve vloeistoffen ruim 7 maal hoger liggen dan vandaag. Een ongeval met gevaarlijke chemische stoffen in een dichtbebouwde dorpskern betekent een catastrofe. De kans op een ramp moeten we absoluut vermijden.

Verkeershinder door gesloten overwegen
Door het intensieve goederentransport zal het verkeer aan de tientallen overwegen veel vaker voor gesloten slagbomen staan. Dat veroorzaakt niet alleen fileleed, verkeershinder in de wijde omgeving en langere wachttijden. Het schept ook sluipverkeer en vormt bij noodgevallen bovendien een ernstige belemmering voor de hulpdiensten.

overzichtskaart (adobe acrobat).pdf
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven