“Weert bereikt niets met geruzie over IJzeren Rijn”

Forse kritiek Vestjens op burgemeester Niederer
REGIO WEERT - “Als die treinen straks door Weert rijden, heeft Weert dat helemaal aan zichzelf te danken. Want Weert kan alleen maar ruzie maken en weigert samen te werken”, zegt Mat Vestjens (VVD) als gedeputeerde van de Provincie Limburg. Hij heeft het over de IJzeren Rijn.

Vestjens die in de Provincie Limburg verantwoordelijk is voor Verkeer en Vervoer levert tegenover deze krant ongezouten kritiek op burgemeester Niederer (VVD) die een partijgenoot van hem is. Ook het gemeentebestuur van Weert moet het ontgelden. De gedeputeerde haalt fors uit: “Hij (burgemeester Niederer) maakt zoveel ruzie met ProRail en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de kans van slagen dat je tot een oplossing komt, tot een absoluut minimum is gedaald.” Het feit dat de Belgische vervoerder Dillen & Le Jeune Cargo twee treinen per dag wil laten rijden over het historisch tracé en de grote onderhoudsbeurt van de spoorlijn Budel-Weert heeft volgens Vestjens helemaal niets te maken met de reactivering van de IJzeren Rijn. “Kijk, als je alleen maar ruzie maakt en echt ruzie maakt, dan krijgt hij (burgemeester Niederer) géén sympathie en medewerking van het ministerie. Nergens in Nederland wordt er zo geprocedeerd tegen onderhoud, gewoon ordinair onderhoud voor zo’n twee treinen per dag”, stelt Vestjens. Een voorbeeld van wat Vestjens bedoelt, was de voorbije week aan de orde. De gemeenten Weert en Cranendonck hebben het besluit genomen dat ProRail geen vergunning tot onderhoud van de lijn Budel-Weert geweigerd kan worden op grond van de wet geluidhinder.

Maar beide gemeenten voegen er meteen aan toe dat op het moment dat ProRail ook maar één schop in de grond wil zetten, deze beheerder “over alle benodigde vergunningen en ontheffingen dient te beschikken”. De directeur stadsontwikkeling van de gemeente Weert, Huub Keijzers, licht dit toe: “ProRail heeft ook een vergunning nodig op grond van de Floraen Faunawet en een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Over die vergunningaanvragen oordelen het Ministerie en de Provincie positief. Maar de gemeenten Weert en Cranendonck en de Milieufederatie gaan daar bezwaar tegen aantekenen en waarschijnlijk ook recreatiepark de Weerterbergen dat aan het tracé ligt.” Dit is zo’n voorbeeld waar gedeputeerde Mat Vestjens helemaal van over de rooie gaat. “Op die manier krijg je nooit iets gedaan “, zegt gedeputeerde Vestjens en hij vervolgt: “Wil je iets bereiken, dan moet je niet blijven procederen tegen ProRail, omdat die het onderhoud moeten doen, maar samenwerken. En dat doet Weert niet. Niet met het Ministerie en niet met ProRail. Men heeft noch ambtelijk noch bestuurlijk overleg gehad over deze zaak.Gelukkig heeft Weert wel goed geluisterd naar gouverneur Frissen die hun houding heeft besproken bij de aanbieding van hun bidbook.”

Om aan te tonen dat het ook anders kan, wijst Vestjens naar de gemeente Roermond. “Roermond is ook tegen een reactivering van het historisch tracé maar heeft ambtelijk en bestuurlijk altijd samenwerking gezocht met Provincie en Ministerie. Daardoor is er een omleiding gekomen om de stad en twee weken geleden is een nieuw alternatief besproken dat het spoor zelfs niet door het Meinweggebied gaat maar een stukje langs de N280 Duitsland in”, verklaart Vetsjens.

In een reactie op de uitlatingen van gedeputeerde Mat Vestjens laat de gemeente Weert per email weten: “Het college neemt kennis van de uitlatingen van Vestjens. Naar goed bestuurlijk gebruik gaan wij niet via de media met hem in discussie.”

Peter Clement 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven