IJzeren Rijn standpunt Provincies
komt in coalitieakkoorden Staten

Provinciale Staten en gemeenten vinden elkaar in Budel
REGIO WEERT - Kandidaten van vrijwel alle politieke partijen die woensdag 7 maart meedingen voor een zetel in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg hebben tijdens het debat in Budel over de IJzeren Rijn toegezegd na de verkiezingen in de nieuwe Provinciale Staten met een motie te komen over de IJzeren Rijn.

In die motie zullen de Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg de Tweede Kamer met klem vragen het goederenvervoer over het spoor tussen België, Nederland en Duitsland in een breder perspectief te plaatsen. Daarnaast willen beide Provinciale Staten de Tweede Kamer erop wijzen dat de reactivering van het historisch tracé tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en milieu moet garanderen. De kandidaten voor het CDA, PvdA, SP, VVD, D66, Christen Unie en Groen Links hebben bovendien de belofte gedaan de problematiek van de IJzeren Rijn in de nieuwe coalitieakkoorden van beide provincies op te zullen nemen.

In een tjokvol gemeenschapshuis De Borgh in Budel lieten Provinciale politici zich er aanvankelijk toe verleiden alsmaar alternatieven op te sommen voor de IJzeren Rijn. “We kunnen het hier wel over alternatieven hebben, maar ondertussen gaat stap voor stap de realisatie van de IJzeren Rijn gewoon verder. Wat kunnen we daartegen doen?” riep één van de deelnemers aan het debat. “Antwerpen heeft recht op een verbinding met het Ruhrgebied, maar moet dat persé dit totaal verouderde tracé zijn”, werd als hamvraag gesteld. Daarnaast klonken er stemmen op om het personenvervoer tussen Neerpelt en Weert nieuw leven in te blazen. Op die manier kunnen Weert en Budel profiteren van een tweede opening via het spoor van Nederland naar België en omgekeerd. Tot nu toe praten beide landen uitsluitend over goederentreinen die liefst zonder te stoppen Budel en midden Limburg doorkruisen. “Ik was op de eerste plaats verbaasd over de hoge opkomst van publiek”, zegt Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg, gevraagd naar zijn indrukken over het debat in Budel. “De Provinciale Staten van beide provincies willen samen met de gemeenten, die er tot nu toe vrijwel alleen voor stonden, optrekken om gezamenlijk naar Den Haag toe politieke signalen af te geven. Er ontstaat een verbreding van het draagvlak zodat de actievoerende gemeenten van hun nimby-imago afkomen (not in my backyard). Dat is een positieve ontwikkeling”, zo stelt de woordvoerder van de Milieufederatie Limburg.

Peter Clement
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven