Tunnelplan IJzeren Rijn

In zijn brief van 11 maart 2008 aan de Tweede Kamer meldt de minister de wens van Weert om te komen tot gezamenlijke uitwerking van de plannen voor de passage van de IJzeren Rijn door Weert. Hij geeft aan dat dit initiatief past in de overlegfase die kort na de besluitvorming tussen Nederland en België start. Hij geeft aan het te waarderen wanneer Weert zich op die overlegfase voorbereidt door een eigen gemeentelijke visie te ontwikkelen ten aanzien van de mogelijkheden voor een integrale ontwikkeling van de spoorzone. Hetzelfde, voegt hij daaraan toe, geldt natuurlijk voor de andere betrokken gemeenten. Weert heeft vervolgens het initiatief genomen voor het uitwerken van de visie (verdiepingsstudie). De Gemeente Cranendonck en Leudal hebben zich daarbij aangesloten. Het Tunnelplan IJzeren Rijn is op 26 juni 2008 door een bestuurlijke delegatie van gemeenten en provincie aangeboden aan de minister.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven