Overige briefwisseling

10-02-2010
Brief van de Werkgroep Personenvervoer Neerpelt-Weert aan het Samenwerkingsverband en een reactie van de gemeente Weert op een brief van de werkgroep. De gemeente Weert steunt het initiatief voor het realiseren van personenvervoer op de spoorlijn tussen Weert en Neerpelt.
17-11-2008
Brief van Prorail aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Verschillen analyse tussen het Tunnelplan Weert eo en het geactualiseerde ontwerp van de IJzeren Rijn.
09-12-2008
Brief van het Samenwerkingsverband aan de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, mevr. I. Vervotte.
05-12-2008
Brief van het Samenwerkingsverband aan de voorzitter van de 2e kamercie. Verkeer en Vervoer inzake gevolgen topoverleg Ministers NL, B  en D.
18-01-2008

Brief van Prorail inzake onderhoud tracé Budel - Weert
Download PDF

25-10-2005

Schetsboek- en aanbiedingsbrief aan minister Peijs
Download PDF Schetsboek
Download PDF Aanbiedingsbrief

Brief Bundesregierung Deutsland aan Limburgse milieufederatie over alternatievenonderzoek Nordhein-Westfalen
Download PDF

31-05-2007

Brief Prorail aan gemeente Cranendonck inzake akoestische gegevens tracé Budel - Weert
Download PDF

19-07-2007

Brief Prorail aan gemeente Cranendonck inzake akoestische gegevens tracé Budel - Weert
Download PDF

Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven